அரசு கலைக் கல்லூரி, தருமபுரி

GOVERNMENT ARTS COLLEGE, Dharmapuri

Accredited by NAAC B++ Grade, Affiliated to Periyar University, Salem-11
(Recognized Under Section 2(f) & 12(B) of UGC Act 1956)
Dharmapuri-636 705, Tamilnadu, India

UG ADMISSION : 2023-24

Dr. P.K. KILLIVALAVAN, M.A(T), M.A(J.M.C), M.Ed.,M.Phil., Ph.D., Dip.In. Ling.,

Principal