அரசு கலைக் கல்லூரி, தருமபுரி

GOVERNMENT ARTS COLLEGE, Dharmapuri

Accredited by NAAC B++ Grade, Affiliated to Periyar University, Salem-11
(Recognized Under Section 2(f) & 12(B) of UGC Act 1956)
Dharmapuri-636 705, Tamilnadu, India

GOVERNMENT ARTS COLLEGE, DHARMAPURI - 636 705
COLLEGE EVENTS -  (2022-23)
 
List of Events organised in our College:
S.No
Date
Event Name
Chief Guest 
Organised By /
Organiser/
Coordinator
 Report
1
11.08.2022
போதைப்பொருள் ஒழிப்பு – உறுதிமொழி
திரு. அண்ணாமலை - ADSP 
முனைவர். ப. கி. கிள்ளிவளவன் - Principal, GAC-DPI
NSS
Details
2
15.08.2022
சுதந்திர தின விழா
முனைவர். ப. கி. கிள்ளிவளவன் - Principal, GAC-DPI
NCC, NSS
Details
3
05.09.2022
மூவலூர் ராமாமிர்தம்  அம்மையார் நினைவு உயர்கல்வி உறுதித்திட்டம் - புதுமைப்பெண் - தொடக்க விழா
திருமதி. கி.சாந்தி இஆப
செல்வி சித்ரா விஜயன் இஆப
மரு. D.N.V. செந்தில் குமார் - MP
திரு S.P. வெங்கடேஸ்வரன்  - M.L.A. 
திரு. G. K.  மணி - M.L.A
முனைவர். ப. கி. கிள்ளிவளவன் - Principal, GAC-DPI
Social Welfare Dept - DPI
&
Dr.P. GowthamarayaThirumal
Details
Beneficiaries List - Click Here
4
14.09.2022
பெரியாரை வாசிப்போம் - மாணவர் பெருந்திரள் வாசிப்பு நிகழ்வு
முனைவர். ப. கி. கிள்ளிவளவன் - Principal, GAC-DPI
NSS & History Department
Details
5
16.09.2022
சமூக நீதி நாள் - உறுதிமொழி
முனைவர். ப. கி. கிள்ளிவளவன் - Principal, GAC-DPI
NSS
Details
6
29.10.2022
அடையாளம் - அரசு போட்டி தேர்வு பயிற்சி முகாம் 
முனைவர். ப. கி. கிள்ளிவளவன் - Principal, GAC-DPI
திரு S.P. வெங்கடேஸ்வரன் M.L.A. 
திரு.தடங்கம்  சுப்பிரமணி Ex.MLA
திரு.பி.பழனியப்பன் Ex. MLA
 திரு. இளங்கோ ADSP
திரு. V. நந்தகுமார் I.R.S
 
திரு. நந்தகுமார்-நிருபர்
திரு. சு.முருகன்
முனைவர்.கு.பாலமுருகன்
முனைவர் G.பிரபாகரன் 
Details
7
04.11.2022
குருதி கொடை முகாம்
முனைவர். ப. கி. கிள்ளிவளவன் - Principal, GAC-DPI
திருமதி. பிரியா - மருத்துவர், தர்மபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி 
முனைவர். அ. இராஜன்,
செஞ்சுருள் சங்கம் அலுவலர்
நலப் பணி திட்ட அலுவலர்கள்
முனைவர்.இரா.சந்திரசேகர், திரு.சு.முருகன், முனைவர்.பா.குப்புசாமி
Details